Stawianie pieczątki na dokumencieOpłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. 

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. 

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa. 

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych. 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny. 

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. 

Wynagrodzenie notariusza można uiścić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem w ustalonym terminie.
Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową należy uiścić przed dokonaniem czynności notarialnej przelewem lub gotówką.