Notariusz Justyna Wala

Kancelaria Notarialna Notariusz Justyny Wala znajduje się w Pszczynie, przy ulicy Stefana Batorego nr 25/3 na parterze zabytkowej kamienicy. Dojazd do Kancelarii możliwy jest od ulicy Dworcowej.

Kancelaria czynna jest:
- w poniedziałki i środy w godzinach od 9:00 - 17:00,
- we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 - 18:00,
- w piątki w godzinach od 9:00 - 15:00,
- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 - 12:00.

Czynności Notarialne

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:
1. sporządza akty notarialne,
2. sporządza poświadczenia,
3. doręcza oświadczenia,
4. spisuje protokoły,
5. sporządza protesty weksli i czeków,
6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9. sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz dokonuje czynności prawnych, co do których strony są obowiązane lub chciałyby im nadać notarialną formę. Zabezpiecza on słuszne interesy stron oraz zapewnia profesjonalną obsługę dokonywania czynności notarialnych poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ma on obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnych, które są sprzeczne z prawem. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez Notariusza czynności prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Justyny Wala w Pszczynie.

Zapraszamy do współpracy osoby poszukujące notariusza w Pszczynie.

1_RKL14_2910161_2_m

Kancelaria Notarialna Notariusz Justyna Wala
ul. Stefana Batorego 25/3

43-200 Pszczyna

Tel.: 32 210 00 10

E-mail: poczta@notariusz-pszczyna.com.pl