Oferta

Notariusz w Pszczynie

Czynności notarialne:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie poświadczeń notarialnych:
  • - własnoręczności podpisu
  • - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • - daty okazania dokumentu
  • - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Strona internetowa Krajowej Rady Notarialnej
Strona internetowa Izby Notarialnej w Katowicach

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź za pomocą formularza kontaktowego

Kancelaria Notarialna Notariusz Justyna Wala
ul. Stefana Batorego 25/3

43-200 Pszczyna

Tel.: 32 210 00 10

E-mail: poczta@notariusz-pszczyna.com.pl